Wypadek w pracy co Ci się należy gdy jesteś poszkodowany?

Worker Suffering From Leg Pain By Storage Tank Steps

Jesteś osobą, która miała wypadek przy pracy? Myślisz w jaki sposób możesz uzyskać więcej pieniędzy i czy w ogóle Ci się to należy? Odpowiedź brzmi: tak! Jako poszkodowany masz prawo do dużej ilości świadczeń, które Ci przysługują, bez względu na to, jakiego wypadku przy pracy doznałeś. Warto znać swoje prawa i zyskać na tym dodatkowe pieniądze.

Niezależnie od okoliczności, w jakich doszło do wypadku w pracy przysługuje Ci odszkodowanie. O wypadku w pracy możemy mówić, gdy pracownik wykonuje polecenia zlecone mu przez pracodawcę na terenie firmy lub poza nią. Konieczne jest, by wypadek nie zdarzył się z winy pracownika, a wskutek zaniedbań pracodawcy. Nie jest istotne na jakich warunkach pracownik był zatrudniony- umowa o pracę, zlecenie, dzieło, staż czy praktyka. Wypadek musi zostać zgłoszony przez pracodawcę oraz musi zostać powołany zespół powypadkowy, który zbada co było bezpośrednią przyczyną wypadku. Ważne jest zebranie wszystkich dowodów i zeznań świadków. Istotna jest dokumentacja medyczna- karta pacjenta, opinia biegłego, zwolnienia lekarskie.

Co Ci się należy, gdy ucierpiałeś w wypadku przy pracy?
● zasiłek chorobowy w przypadku niezdolności do pracy
● renta z tytułu niezdolności do pracy
● zasiłek wyrównawczy w przypadku obniżenia wynagrodzenia, gdy byłeś niezdolny do pracy
● świadczenie rehabilitacyjne gdy wciąż nie jesteś w stanie podjąć zatrudnienia
● zasiłek pielęgnacyjny
● zwrot kosztów leczenia i dojazdów do placówek medycznych

Z roku na rok zwiększa się świadomość społeczeństwa gdy chodzi o wypadek w pracy a osoby poszkodowane wiedzą, że dostaną pieniądze nie tylko z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Same także podejmują kroki, które zagwarantują im dodatkową kasę. W takich przypadkach warto skorzystać z kancelarii odszkodowawczej, która posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne w takich przypadkach.

WIĘCEJ